Joogaopettajakoulutus Hämeenlinnassa

13.9.2024-15.3.2026

Tämä koulutus jalostaa kykysi
nähdä, kuulla, tuntea, aistia ja
syvällisesti ymmärtää itseäsi ja toista ihmistä.

Rehellinen ja omannäköisesi kommunikaatio
kirkastuu hyväntahtoisuuden ja luottamuksen ilmapiirissä.

Kun tulet totaalisesti omaksi itseksesi, alat elää mehevää elämää, josta puuttuu epävarmuus ja epäröinti. Ymmärrät rajojen asettamisen merkityksen. Herkkä kehosi kertoo sinulle, missä rajat kulkevat.

Haluatko kouluttautua joogaopettajaksi? Vai haluaisitko käydä joogaopettajakoulutuksen itseäsi varten syventääksesi omaa harjoitustasi ja lisätäksesi omaa ymmärrystäsi joogan monitasoisista vaikutuksista?

Tämä koulutus on koostettu niin, että siinä lomittuvat alusta alkaen tila, jossa havainnoida omaa itseä sekä toisen ihmisen kohtaaminen. Näin ollen koulutus sopii sekä joogaopettajaksi aikoville että niille, jotka haluavat rakentaa omaa joogaharjoitteluaan vahvalle tietopohjalle, sensitiivisyydelle ja kuuntelevuudelle.

Joogan opettamisen lähtökohta on oma joogaharjoittelu, sen myötä tapahtuvat muutokset sekä laaja ymmärrys näistä prosesseista. Prosessit tapahtuvat niin fyysisessä kehossa kuin mielen ja tunteidenkin tasolla, mutta myös kokonaisenergiassa, joka on yhteydessä hermostoon ja hengitykseen.

Reilun puolentoista vuoden aikana tapahtuvaan opiskeluun kuuluu asanaharjoittelun lisäksi kehon ymmärtäminen syvähenkisen elämän instrumenttina. Asanoiden tekninen opiskelu on pääasiassa hengityksen, painovoiman ja rentouden keskinäisten suhteiden tutkimista ja niiden oivaltamista kehossa. Harjoituksissa keskitytään myös hengityksen ja energian hienovaraiseen säätelyyn, selkeän ja vastuullisen kommunikaation kehittämiseen, sekä toisen ihmisen kuuntelemiseen ja ohjaamiseen fyysisesti ja energeettisesti.

Opiskeltavia asioita heijastellaan Patañjalin Yoga sūtra -tekstin olennaisimpiin kohtiin. Tämän tekstin opiskelu sisältää myös chantingiä eli tekstin melodista ja meditatiivista ääneen lausumista. Kokonaisuuteen kuuluu myös jooganidra-harjoituksia. Vierailevat huippuopettajat ovat paketoineet koulutusta varten oman alansa perusasiat. Maaria Kaiperla avaa omassa opetusosuudessaan anatomian, biomekaniikan ja fysiologian perusteita. Ossi Viljakainen taas kertoo Ayurvedan perinteen näkemyksestä ihmisen henkiseen, fyysiseen ja energeettiseen tasapainoon.

Koulutuksessa syvennytään ihmisen moniin eri kerroksiin ja siihen, miten ne kommunikoivat keskenään. Näin koulutus tarjoaa osallistujille samalla mahdollisuuden pitkäkestoiseen itsetutkiskeluun ryhmän tuella hyväntahtoisessa ilmapiirissä. Opetusohjelma on tilaisuus työstää omassa olemuksessa olevia tukoksia, jarruja ja vääriä uskomuksia.

Omakohtainen syväluotaava joogakokemus ja kyky omien tunteiden jakamiseen on pohja muiden ohjaamiselle. Yhteinen päämäärä on omaan herkkyyteen ja intuitioon palaamisessa. Emotionaalisten ja energeettisten rajojen täsmentyessä ja kirkastuessa jokainen löytää omat voimavaransa ja näin myös luovuus pääsee esiin.

Koulutus antaa erinomaiset valmiudet omien joogaryhmien ohjaamiselle ashtangajoogaperinteen mukaisesti. Koska koulutus valmentaa myös kuuntelemaan omaa viisautta, niin jokainen voi löytää myös oman ainutlaatuisen tapansa opettaa.

Katso koulutuksen esittelyvideo

Anne Nuotio, joogini

Olen astunut joogan maailmaan vuonna 1995 ja ensi hetkistä asti tuntenut löytäneeni luotettavan ja maagisen työvälineen ja portin sisimpääni – kehoni. Kehoni on ollut tutkimukseni kohde niin jännitysten kuin muiden erilaisten energiaepätasapainojenkin suhteen. Alusta asti minua on erityisesti kiinnostanut hengitys, koska sen oikullisissa ilmentymissä sain kiinni monenlaisista tunteista ja hetkien heijastumista. Myös asanat näyttivät minulle tietä itseeni hengityksen kautta. Tutkin asanoiden erilaisia vaikutuksia hengitykseeni. Kun säädin kaikessa rauhassa hengitystäni asanan mukaisesti, tuloksena oli aina tasapainoinen olotila!

Hengityksen säätely on minusta joogaharjoittelussa kiehtovin osa. Säätelyä haastaa erilaiset kehon asennot eli asanat. Asanaa ei tulisi kuitenkaan priorisoida, sillä silloin tulemme pakottaneeksi hengitystä. Hengittämisen haasteet ovat aikanaan vieneet minut tutkimaan sitä hienovaraisempaa tasoa, mikä on hengityksen takana ja mikä siihen vaikuttaa: prana eli elinvoima. Tämä mystinen hengityksen ja pranan välinen suhde on intohimoaluettani!

Oma jo pitkälle kolmatta vuosikymmentä kestänyt harjoitteluni on sallinut minun palata myös traumojeni syntyhetkiin. Kokonaisvaltainen joogatyöskentely auttoi minua löytämään traumoihini uutta ilmavuutta ja hengittävyyttä. Olenkin parantanut itseni joogan avulla traumoista, jotka elämässäni vaikuttivat kipuina ja kapeuttavina uskomuksina itsestäni ja muista. Olen siis käynyt läpi monen vuoden syväsukelluksen itseeni ja uudistanut itseni läpikotaisin.

Joogaharjoitteluni on aina ollut päivittäistä. Nykyään myös meditaatio kuuluu jokaiseen päivääni. Opiskelen innolla ja sydämellä joogatietoa ja joogafilosofiaa, sekä myös länsimaista filosofiaa, psykologiaa, neuroplastisuutta ja monenlaisia asioita liittyen ihmisenä kehittymiseen ja menneisyyden taakoista vapautumiseen.

Joogakouluttaja

Joogakouluttajana olen pitkän linjan osaaja. Olen vetänyt joogatunteja, -kursseja ja -retriittejä ympäri Suomea vuodesta 1996 ja olen opettanut myös eri puolilla maailmaa (Ruotsi, Tanska, Saksa, Ranska, Italia, Espanja, Marokko, Israel, Meksiko, Chile, Kenia, Venäjä, Kiina, Islanti ja Intia). Ensimmäisen joogaopettajakoulutukseni pidin Aix Yoga Centerissä Ranskan Aix-en-Provencessa. Sittemmin olen pitänyt kuusi joogaopettajakoulutusta Suomessa. Järjestän myös jatkokoulutusryhmiä joogaopettajakoulutuksen käyneille.

Koska olen ollut keholtani joustava ja vahva, on se mahdollistanut poikkeuksellisen vinhan etenemisen asanoissa. Jo kolmantena harjoitteluvuotenani aloitin ashtangajoogan kolmossarjan ja kymmenen vuotta harjoiteltuani siirryin nelossarjan pariin. Oman harjoittelutaustani takaa laajan näkemyksen niin yksittäisten asanoiden mutta myös eri asanasarjojen harjoittelusta sekä niiden vaikutuksista niin fyysisesti kuin psyykkisestikin.

Tässä rytäkässä sain myös kokea sen, miten olennaista on saada opettajan tuki siihen, kun vanha alkaa murentua. Itselläni ei nimittäin tätä tukea ollut, koska opettajani olivat eri maassa kuin minä eikä heidän opetukseensa kuulunut myöskään harjoittelun seurausten arviointi. Tästä olen ottanut opiksi. Haluan itse olla tavattavissa, jos läsnäoloni ja tietotaitoni voi olla oppilaalleni tueksi.

Opetuksessani korostuu ihmisen kehon kuuntelu ja kunnioittaminen. Harjoituksia ei tehdä pakottamalla tai rutiininomaisesti, vaan luodaan hiljainen ja pyhä harjoittelutila, jossa jokainen voi syventyä rauhassa tuntemaan omaa kehoaan ja oivaltamaan siitä uutta.

Erityisosaamisaluettani on kuitenkin energiatason ymmärtäminen niin kehon jatkeena kuin myös mielenliikkeiden ilmaisumuotona. Opetan koulutuksissani ihmisiä näkemään ja tuntemaan energeettisiä tiloja ja muutoksia.

Terapeutti

Olen opiskellut psykofyysis-energeettisiä hoitomenetelmiä vuodesta 1998. Näihin on kuulunut shindo, ReiKi ja vitaalishiatsu. Olen Reiki-mestari ja vitaalishiatsun auttaja-tason hoitaja. Kuitenkin sydäntäni lähimpänä on biodynaaminen kraniosakraaliterapia, josta suoritin ammattitutkinnon Etelä-Ranskassa vuonna 2017. Olen siis biodynaaminen kraniosakraaliterapeutti ja tämän alan tietous ja hoitotyössä saamani kokemukset sävyttävät opetustani ja rikastuttavat joogatradition näkemyksiä.

Hoitotyöni myötä olen entistä juurtuneempi siihen näkemykseen, että olosuhteiden luominen oikeanlaisiksi on jo puolet kokonaisuutta! Hoitotilanteissa se tarkoittaa hoitajan läsnäoloa, levollisuutta ja tasapainoa toisen ihmisen kohtaamisessa. Jos olosuhteissa on aukkoja tai epäkohtia, hoidettava ei pääse ottamaan hoitoa vastaan. Sama pätee joogassa, sen harjoituksissa ja koko kontekstissa.

Hoitajan tai joogaopettajan ei tule kantaa toisen ihmisen kärsimystä tai elämää, vaan tehtävä on olla läsnä ja kunnioittaa myötätuntoisesti sitä, mitä toinen käy läpi. Voimme olla myötätuntoisia ainoastaan, kun emme ole kiireessä tai omissa ajatuksissamme ja asenteissamme.

Opetan joogaopettajan etiikkaa, joka on sydämestä lähtevää. Myötätuntohan voi olla pelkkä ajatus tai sitten se voi olla todellista sydämen tunnetta. Biodynaaminen lähestymistapa sallii tuntea toisen ihmisen orgaanisena kokonaisuutena siten, ettei epätasapaino tai erilaiset häiriöt vie huomiota. Tätä toisen kohtaamisen tapaa opetan joogaopettajakoulutuksessa.

Tanssija ja isoäiti

Olen asunut Pariisissa yli kymmenen vuotta ja siellä ollessani syventynyt baletin ja flamencon opiskeluun huippuopettajien opastuksella. Tanssi opettaa minulle itsestäni vähintään yhtä paljon kuin joogaharjoittelu. Tanssissa on olennaista ilmaista tunteita keholla, kun taas joogassa voi harjoitella temperamenttinsa hillitsemistä. Itselleni onkin tärkeää saada kokea nämä ääripäät, olla syvässä rauhan tilassa ja sitten taas antaa hurjien tunteiden saada ilmaisu musiikissa.

Rakastan Pariisin iloista, rakkaudellista, vuorovaikutteista, elämäniloista ja taidetta arvostavaa ilmapiiriä. Rakastan myös Suomen hiljaisuutta ja kurinalaisuutta, jossa kohtaan itsestäni eri puolen kuin Ranskassa.

Olen kiitollinen elämästä. Olen kiitollinen siitä, että olen saanut aikanani tulla äidiksi ja myöhemmin myös tytön ja pojan isoäidiksi. Elän elämääni kohdassa, jossa olen osa neljän sukupolven ketjua. Se on koskettavaa ja ihmeellistä. Arvostan tätä perspektiiviä elämään.

PALAUTETTA ANNEN OPPILAILTA

”Olen aloittanut astangajoogan 30 vuotta sitten ja joogannut siitä lähtien. Annen opettajakoulutuksessa olen päässyt takaisin syvään ja täysipainoiseen harjoitteluun. Säännöllinen joogaharjoittelu takaakin nyt henkisen ja fyysisen hyvinvointini.”

– Fredrika

”Annen tavassa opettaa huokuu syvällinen ymmärrys kehon ja mielen (kehomielen) toiminnasta ja eri ulottuvuuksista. Koulutus on juuri sitä, mitä lupaa, eli syväsukellus omaan itseen. Itselleni matka oli ehdottomasti kokemisen arvoinen. Koulutuksessa teoreettinen ymmärrys ja käytännön harjoittelu nivoutuvat yhteen hienolla, ja uskaltaisin sanoa, että ainutlaatuisella tavalla.”

– Vuoden 2023-24 Joogaopettajakoulutuksen oppilas

”Annen joogaopettajakoulutus on näyttänyt minulle, miten voin jatkuvasti avautua uudelle, niin henkisesti kuin fyysisesti – elämässä ja asanoissa, ja löytää itsestäni avoimuutta ja vapautta, mikä tuo elämään suurta iloa ja voimaa.”

– Emma

”Annen koulutuksessa oppii kaiken, mitä asanaharjoituksesta ja joogaan liittyvästä teoriasta voi oppia. Sen lisäksi Annen ohjauksessa oppii rakkaudesta, vapaudesta, elämän ilosta ja voi löytää oman sisäisen valon, joka ohjaa kohti näitä kaikkia. Annen oppilaana oleminen on opettanut minut joogaamaan ja ohjaamaan muita, mutta ennenkaikkea se on opettanut minut löytämään itseni.”

– Viivi

”Annen opetus on tarkkanäköistä, viisasta, rakkaudellista ja hyvällä tavalla vaativaa. Annen opetuksessa tunnen sellaista hoitavaa energiaa, joka auttaa kehoa, mieltä ja energiakehoa puhdistumaan vanhasta.”

– Emma, joogaopettajakoulutus 2023-2024

”Kun haluat kokea, oppia ja ymmärtää joogaa joogan menetelmillä, ja voit sitoutua harjoitukseen, niin suosittelen Annen koulutusta! Paljon on tarjolla kirjaviisautta, mutta harvoin on mahdollista päästä syvästi asiansa osaavan ja tuntevan opettajan opetukseen.”

– Elina Outila

”Annen joogaopettajakoulutuksesta valmistuu läsnäolevaksi opettajaksi, joka ohjaa oppilaita niin lämmöllä kuin itsevarmuudella. Koulutuksessa pääsee myös tasapainottamaan omaa feminiinistä ja maskuliinista energiaa sekä oppia kuuntelemaan omaa sisäistä voimaa, intuitiota, joka elämässä usein hiljennetään. Anne luo turvallisen tilan, jossa on mahdollista myös tutustua syvemmin omaan itseensä ja kasvattaa rohkeutta elää omannäköistä elämää.”

– Camilla

”Ajattelussa ja itsessäni näen koulutuksen vaikuttaneen mm. seuraavasti:

– Olen lempeämpi, ymmärtäväisempi ja pehmeämpi itseäni ja siten myös muita kohtaan. Huomaan tämän esim. tilanteissa, joissa olen kärttyinen tai huonolla tuulella tai teen jotakin mielestäni väärin. Usein kärttyisyyteni kumpuaa omista kokemuksistani tai tunteistani. Olen niistä nykyään tietoisempi ja suhtaudun myös ”epäonnistumisiini” lempeämmin kuin ennen koulutusta ja syyttelen vähemmän itseäni ja muita.

– Olen tullut tietoisemmaksi omista ajattelutavoistani. Ja olen havahtunut siihen, että niistä voi irrottaa. Vaikka ne ovatkin olleet mukanani kauan, ne eivät ole minä.”

”Ohjaamaan ei lopulta opi kuin ohjaamalla, mutta koulutus antaa tähän vahvan perustan, minkä päälle voi rakentaa. Oma harjoitus opettaa ohjaamaan ja avustamaan. Sitä myös kuuntelee ja huomioi saamiaan avustuksia ja ohjauksia eri tavalla kuin ennen. Mielestäni koulutuksessa kaikkein tärkein anti on ollut Annen tuki saada oma harjoitus säännölliseksi, sillä se on avain siihen, että voi itse ohjata. Pidän myös tärkeänä, että koulutuksessa oli alusta asti mukana asanaharjoituksen rinnalla jooganidra ja chanting. Niiden avulla voi edelleen syventää omaa harjoitusta ja tulevaisuudessa ehkä myös muiden. Myös se oli upeaa, että koulutus ei keskittynyt vain opettamisen tekniseen puoleen, vaan saimme todella oppia energiasta ja hengityksestä!”

Olen kiitollinen, että tämän ikäisenä (61 v.) sain elämääni harjoitteen, jolla voin voimakkaasti tukea henkistä ja fyysistä hyvinvointiani.”

Kokonaisuudessaan koin hyvin vapauttavaksi, rauhoittavaksi ja luottamusta lisääväksi sen, että koko koulutuksen ajan kiinnitimme huomiota myös vuorovaikutukseemme kuten esimerkiksi siihen, että annamme tilaa toisten puheenvuoroille ja tunnemme niiden energian ennen kuin aloitamme seuraavan puheenvuoron.”

Koulutuksessa oli avoin, lämmin ja luottavainen ilmapiiri. Tykkäsin että keskustelimme heti ensimmäisellä kerralla hiljaisuudesta sekä siitä, miten viestimme toisillemme. Pari ensimmäistä lähikertaa muistan olleeni jopa ylitiedostava sanoistani ja teoistani, mutta koulutuksen edetessä rentouduin. Ymmärsin, ettei minun tarvitse varoa sanomisiani tai tekemisiäni silloin, kun olen aito ja läsnä.”

On ollut hieman jopa raadollista huomata, miten paljon elän ylivirittyneessä tilassa. Esimerkiksi töissä olen saattanut nauttia useamman tehtävän samanaikaisesta hoitamisesta. Olen ollut tehokas ja tykännyt siitä ja lisäksi tuntenut itseni tärkeäksi. Samaan aikaan olen kuitenkin ollut rauhaton.
Kiinnitin huomiota myös siihen, että monen asian hoitamista alkaa kaivata. Aivan kuin aivoni eivät jaksaisi keskittyä yhteen asiaan, vaan hamuavat jatkuvasti lisää kuormaa. Tämä on illuusio, joka on tullut näkyväksi, kun jooga on tuonut lisää rauhaa olemukseeni. Olen myös huomannut, miten paljon kuormitun sosiaalisissa tilanteissa. On ollut voimakas kokemus ymmärtää, ettei kuormituksen tai levottomuuden tarvitse olla pääasiallinen tila, vaan rauhaa voi kokea kaikissa tilanteissa, kun vain muistaa hengittää. Ei tarvitse pinnistellä aivan kuten ei harjoituksessakaan.”

Olet opettajana mitä parhain: et koskaan sano mitään loukkaavaa kenellekään ja osaat sanoittaa asiat hienosti. Olet lempeä ja toisaalta asetat raamit jämäkästi. Kokemuksesi joogasta on sellainen, että opetukseesi voi luottaa ja se miten kehoa tulkitset, on niin syvää ja viisasta. Koin jokaisella kerralla oppivani uutta ja syventäväni vanhaa. Opetusasiat eivät koskaan kyllästyttäneet.”

Koulutuksen avulla opin kuuntelemaan kehoani ja tuntemuksiani entistä paremmin. Aloin myös hakea vastauksia siihen miksi jokin tuntuu siten kuin tuntuu, kerrasta toiseen. Vaikka vastauksia ei yleensä löydä tai ainakin siinä kestää, tulee kuitenkin moninaisia ajatuksia siitä mitä syvällä sisällään voi kantaa ja mitkä asiat siihen vaikuttavat.”

Koulutuksella on ollut suuri vaikutus elämääni. Haparoituani henkisten asioiden sekamelskassa olen saavuttanut joogassa ja joogasta rauhan sekä selkeyden siitä, että tämä on minulle oikein. Kuten sanoitkin, on vaikea tietää mikä kaikki on joogan aloittamaa mullistusta, mutta ainakin on nykyään selvää, mikä on joogan ylläpitämää ja aikaansaamaa hyvää tässä hetkessä. Tein harjoitusta aika säännöllisesti ennen koulutusta, mutta se oli lyhyttä eikä kovin läsnäolevaa tai syvällistä. Koulutuksen myötä harjoitus vakiintui ja löysi pysyvän paikan aamusta. Enää en osaa olla ilman harjoitusta.”

Elämässäni on siis tapahtunut muutoksia paljonkin, ja harjoittelu syventynyt ja vakiintunut. Myös kehoni on erilainen. Minulla on edelleen kipeitä ja/tai vastaanhangoittelevia kohtia kehossani, mutta tällä hetkellä olen sovussa niiden kanssa, enkä enää synkistele. Hankaluuksia aiheuttavat asanat ovat lähteneet parempaan suuntaan, vaikka vaativat edelleen enemmän kuin toiset. On monia asanoita, jotka ovat koulutuksen aikana alkaneet onnistua, ja asanoita, joista on löytänyt paljon uutta merkitystä. Harjoitus on kokoajan vuorovaikutusta omassa itsessä ja tämä tutkiskelu on syventynyt – ja erittäin antoisaa. Kehoni on vahvistunut ja kiinteytynyt ja olen saanut lisää voimaa. Ayurvedan kautta syön itselleni sopivalla tavalla, ja tämä on odottamattomasti pudottanut painoani ja muokannut kehoa.”

OPETUSAIHEET TUNTIMÄÄRINEEN

200 tuntia

OMA HARJOITTELU 135,5 h

Asanaharjoitus 64 h
Kehotyöskentely 20 h
Pranatyöskentely ja meditatiivisuuden kehittäminen 5 h
Jooganidra 25,5 h
Joogafilosofia 9,5 h
Chanting 11,5 h

ASHTANGAJOOGAPERINNE 7,5 h

ANATOMIA, BIOMEKANIIKKA JA FYSIOLOGIA 3 h

AYURVEDA 3 h

PEDAGOGIA 40 h
Harjoituksen avustaminen 30 h
Psykologiset ja henkiset kysymykset 10 h

KYSYMYKSIÄ JA VAPAATA POHDINTAA 11 h


VIERAILEVAT OPETTAJAT

Ossi Viljakainen – Ayurveda
Ayurvedisen lääketieteen harjoittaja
Suomen Ayurvedisen lääketieteen pääopettaja

Maaria Kaiperla – Anatomia, fysiologia ja biomekaniikka
Osteopaatti D.O
Joogaopettaja

Lue Maarian esittely >>

TIETOA OPETUSAIHEISTA

Asanat

Asanaharjoittelu on tämän koulutuksen selkäranka. Se valmistaa kurssipäiviin laittamalla energian liikkeelle. Sen avulla jokainen pääsee vahvaan kehoyhteyteen, mikä puolestaan sallii esteettömän yhteyden tuntemuksiin ja niiden purkamiseen. Näin päästään hellittämään mielen otetta samoja ratoja rullaavista ajatuksista.

Ashtangajoogan yksi perusperiaatteista on se, että sama harjoitus toistuu joka päivä. Tämä sama muoto sallii harjoittelijan ensinnäkin oppia harjoituksensa yksityiskohtaisesti ja perinpohjin ja toisaalta uppoutua sen avulla itseensä aina vain syvemmälle. Kun keho tottuu harjoitukseen, se alkaa nostamaan esiin menneisyydestä siihen tarttuneita asioita ja päästää ne myös vähitellen kehosta pois. Nämä aikanaan tukahdetut energiat voivat pitää sisällään mielen ehdollistuneita hahmottamistapoja, kehon kutistavia tottumuksia tai myös joitakin menneitä kokemuksia, jotka vaativat uuden tietoisemman tarkastelun.

Säännöllisen kehollisen harjoittelun seurauksena jokaiselle valkenee myös, miten kehon tapa olla ja miten sen energiatasojen vaihtelu vaikuttaa suoraan mielenliikkeisiin. Kun joogafilosofian opiskelun myötä ajattelu kirkastuu ja muuttuu aina vain enemmän elämää kunnioittavaksi, tulee tuo hengityksen ja liikkeen avulla omaksuttu viisaus osaksi kehoa. Tämä on todellista transformaatiota. Kun asiat ovat totta kehossa, ne ovat totta.

Kehotyöskentely

Kehotyöskentely tarkoittaa asanaharjoituksen herkistämän kehon tuntemuksien hahmottamista ja niiden sanoittamista asanaharjoituksen ulkopuolella. Sen lisäksi tässä aihealueessa keskitytään muiden kehojen lukemiskyvyn harjoittamiseen niin, että voi omassa kehossaan tuntea toisen kehon energian ja ymmärtää, millainen toisen ihmisen kokonaisenergia on.

Kehotyöskentelyssä tutkitaan asanoita sekä fyysisinä tuntemuksina että energiatuntemuksina. Liikkumattomuuden ymmärtäminen dynaamisena tilana sekä sen vastakohtana tehtävien liikkeiden jonkinlainen jarruttava juurevuus tuovat asanaharjoitteluun uusia ulottuvuuksia ja tekevät siitä hyvin läsnäolevaa ja elävää.

Mukana on myös Eugene Gendlinin käsite ja työväline ”felt sense”, joka tarjoaa tärkeän ymmärryksen emootioiden kehollisiin tuntemuksiin. Sen kautta opimme, miten emootioita voi lähestyä ja käsitellä pelotta ja miten ne puretaan kehosta. Tämän menetelmän syvällinen ymmärtäminen antaa tukea myös traumasensitiiviseen työskentelyyn.

Pranatyöskentely

Asanaharjoittelussa päästään kehollisten muotojen alle ja taakse, kun kiinnitetään huomiota hengitykseen ja energiaan, joka kehoa kannattelee. Hengitys ja elinvoima (energia) ovat keskinäisessä yhteydessä, mutta molemmat myös vaikuttavat mielentilaan ja tunteisiin sekä päinvastoin. Kun ajattelumme tai tunteemme ovat matalavärähteisiä, silloin myös elinvoimamme laskee ja kehomme väsyy.

Pranatason tietoisuudella on valtava merkitys, sillä kun olemme yhteydessä pranaan, olemme yhteydessä elämään, joka elää meitä. Silloin voimme antautua kuulemaan elämän ohjausta mielemme sijaan. Tätä voi kutsua myös intuitioksi, sillä mitä tiiviimmin olemme yhteydessä pranaamme, sitä tehokkaammin toimii sisäinen näkemyksemme. Hyödynnän prana-opetuksessani biodynaamisessa kraniosakraaliterapiassa saamiani oivalluksia ja kokemuksia.

Jooganidra

Joogan transformatiivistet vaikutukset ovat tieteellisten tutkimusten mukaan mahdollisia, kun ihminen tuntee olonsa turvalliseksi ja kun hän tietoisesti toistaa samoja rauhoittavia eleitä tai liikkeitä. Niin kutsuttu jumppajooga ei tuo muutosta aivotoimintaan eikä stressitasoihin, vaan liikkeet tulee tehdä meditatiivisesti. On myös tarpeellista liittää asanaharjoittelun jälkeen pidettäviin rentoutushetkiin erillisiä rentoutumisharjoituksia.

Kysymys on ohjatusti tehtävästä samanlaisena toistuvasta rentoutusharjoituksesta, jossa on eri tavoin vaikuttavia osia. Jooganidran vaikutuksia onkin tutkittu tieteen keinoin ja sillä on hoidettu myös traumatisoituneita ihmisiä. Kysymys on tietoisena pysymisestä tilanteessa, jossa keho on asettunut hermostollisesti unitilaan. Jooganidran aikana voidaan alitajunnalle myös syöttää terveyttä kohti vieviä ajatuksia ja affirmaatioita.

Tässä koulutuksessa jooganidra kuuluu jokaiseen kurssipäivään ja omalta osaltaan vaikuttaa suuresti yhteisesti luotavaan rentoon ja luottavaiseen ilmapiiriin.

Chanting

Joogafilosofian opiskelu liittyy kiinteästi alkuperäistekstien lausumiseen eli chanttäykseen. Tästä lähtee liikkeelle myös tässä koulutuksessa opiskeltava Patanjalin Joogasutra-tekstin avaaminen. Opiskelemme tekstiä ulkoa sanskritiksi. Niinpä chantingissäkin on oma kehityskulkunsa näiden kuukausien aikana. Ensin painetaan teksti mieleen ja kun se on opittu, mieli voikin olla vapaa ja keskittynyt chanttayksen aikana. Tällöin chanttaaminen muuttuu meditatiivisemmaksi harjoitukseksi, joka puhdistaa mieltä ja kehoa ja kirkastaa energiakehoa.

Joogasutra-tekstin lisäksi laulamme mantroja ja pyhiä lauluja. Näillä sisällöillä energiavärähtely kehossa ja kehon ympärillä muuttuu korkeammaksi. Usein chantingin jälkeen olotila onkin onnellinen ja hiljentynyt. Chanting on yksi harvoista harjoituksista, jotka suoraan edesauttavat Pratyāhāra-tilaa (Ashtangajoogan viides osa, jossa mieli on kääntynyt sisäänpäin ja aistit hiljentyneet lepotilaan).

Joogafilosofia

Joogafilofiassa fokus on Patañjalin Yoga Sūtra -tekstissä. Tekstiä käydään aluksi läpi yleisellä tasolla niin, että päästään virittymään joogan universaaliin
merkitykseen ja tekstin hengelliseen sisältöön: ykseyden kokemukseen. Ilman tätä lähtökohtaa tekstin syvällinen sanoma tuskin aukeaa muuten kuin mielen tasolla. Patañjalin tekstin lukeminen on elämän ydinkysymysten äärellä olemista, niiden hengittämistä ja niiden ymmärtämistä sydämellä.

Tekstin luonteen hahmottamisen jälkeen siirrytään ensimmäisessä luvussa, Samādhi pādassa, puheena olevien citta vṛtṛtien merkityksen avaamiseen.
Käydään läpi sitä, miten citta vṛtṛtien voiman hellittäminen heijastuu emotionaaliseen ja fyysiseen hyvinvointiin. Tarkastellaan myös sitä, miten antautuminen omalle syvälle minuudelle ja ykseyskokemus voi tapahtua vasta citta vṛtṛti -tason hiljentyessä.

Kaikki olennaiset kohdat kerrataan useaan otteeseen ja aiheista keskustellaan. Keskusteluissa ammenetaan henkilökohtaisesta intuitiosta, viisaudesta ja
kokemuksesta. Samādhi pādaa edetään sisällöllisesti sūtraan 30 saakka.

Toisesta luvussa, Sādhana pādasta, otetaan esille kleśat eli kärsimystä tuottavat alitajuiset ajattelumallit. Sen jälkeen käsitellään osaa, jossa kerrotaan kleśojen vaikutusten heikentämisestä. Tätä toista lukua harpomme hieman päästäksemme kahdeksanosaisen joogan kuvaukseen, jonka jälkeen paneudumme näihin joogaharjoittelun eri aspekteihin.

Filosofia tarkoittaa todellisuuden luonteen syvällistä pohtimista ja tutkimista. Filosofia tutkii ihmisenä olemisen merkitystä sekä erilaisia elämän arvoja. Siitä on kyse myös joogafilosofiassa, joka pohdinnan lisäksi myös osoittaa tien oikeamieliseen ja onnelliseen elämään.

Perinne

Perinne-otsikon alla opiskellaan jonkin verran joogan historiaa, mutta enemmän keskitytään kaikkialle maailmaan levinneeseen aṣṭāṅga vinyāsa yogan moderniin perinteeseen. Mysoren merkitykseen ashtangajoogan keskuspaikkana katsahdetaan myös ja käydään läpi Krishnamachāryan opetuksista lähtevän harjoittelun muokkautumista sellaiseksi kuin se nyt on.

Sen lisäksi tutustutaan ashtangajoogan harjoitteluun kiinteästi kuuluviin osa-alueisiin, kuten drishtit ja vayut termeineen, mantrat sekä asanoiden nimet. Perinnetietoon kuuluvat myös erilaiset salikäytännöt. Mietimme asioita siitä näkökulmasta, millä keinoin harjoittelulle luodaan pyhä tila ja ympäristö ja mitkä asiat tukevat joogan syventymistä ja mitkä eivät.

Ayurveda

Ayurvedan opetusosuus täydentyy elokuun aikana.

Anatomia, biomekaniikka ja fysiologia

Anatomian, biomekaniikan ja fysiologian perusteita: hengitys, hermosto, chakrajärjestelmä, perusteita patologiasta.

Pedagogia

Pedagogian opiskelu jakautuu kolmeen osaan, asanaharjoituksen varsinaiseen avustusharjoitteluun, kosketuksen vaikutusten tutkimiseen ja psykologiseen osaan.

Avustusharjoittelua edeltää oma syventynyt harjoittelu ja toisen ihmisen kehon luennan harjoittaminen. Kun ymmärtää kehojen energiaa, fyysisiä avustuksia tarvitaan lopulta äärimmäisen harvoin. Asana-avustuksia harjoitellaan, mutta paino on kuitenkin siinä, miten olla läsnä häiritsemättä oppilaan omaa keskittymistä ja miten antaa tilaa oppilaalle tutkia itseään ja omaa harjoitteluaan. Ihmisen kokonaisvaltainen kuuntelu on tässä olennainen taito.

Koulutuksessa harjoitellaan kosketusta eri intentioilla ja voimakkuuksilla ja tullaan tietoisiksi kosketuksen erilaisista merkityksistä. Asanaharjoittelun usein vaatimaa fyysistä läheisyyttä ja koskettamista on tässä perinteessä pidetty pitkään itsestäänselvyytenä. Tässä koulutuksessa kiinnitetään kuitenkin huomiota siihen, että ihmiset ovat erilaisia ja sietävät eri tavalla läheisyyttä ja kosketusta.

Joogan opettamisen pedagogia noudattaa luonnollisesti yleisen pedagogian hyväksi havaittuja linjanvetoja. Joogassa on myös omat erityispiirteensä, kuten hiljaisuuden ja neutraaliuden ja pyhyyden merkitys.

Joogaopettaja on myös ryhmän vetäjä ja hänen onkin hyvä kehittää sekä yksilön kohtaamisen taitoja että ryhmädynamiikkojen ymmärrystä. Herkkä opettaja näkee myös pinnan alle ja on yhteydessä ihmisiin sydämen tasolla.

Kommunikaatio, joka tapahtuu monella eri tasolla, on tärkeää saada selkeäksi. Koska joogaharjoituksissa ihmisissä tapahtuu liikahduksia tunnetasolla, on olennaista, että opettaja näkee tarkasti, osaa ottaa vastaan ja antaa tilaa. Tästä syystä koulutuksen aikana kiinnitetään huomiota ryhmän keskuudessa tapahtuvaan kommunikaatioon ja tunnustellaan, millainen kommunikaatio saa ihmiset tuntemaan olonsa hyväksi.

KOULUTUSVIIKONLOPUT

KOULUTUSVIIKONLOPUT

2024

13.-15.9.2024
24.-27.10.2024
13.-15.12.2024

2025

7.-9.2.2025
18.-20.4.2025
25.-27.7.2025
26.-28.9.2025
7.-9.11.2025
12.-14.12.2025

2026

30.1.-1.2.2026
13.-15.3.2026

AIKATAULUT

Kolmipäiväiset viikonloput, 18 tuntia

PE 9.00-11.00 ja 12.00-16.30
LA 9.00-11.00 ja 12.00-17.00
SU 9.00-11.00 ja 12.00-14.30

Nelipäiväinen viikonloppu, 20 tuntia

TO 9.00-11.00 ja 12.00-15.00
PE 9.00-11.00 ja 12.00-15.30
LA 9.00-11.00 ja 12.00-15.30
SU 9.00-11.00 ja 12.00-14.00

KURSSIPAIKKA

Hyvän Olon Joogakeskus
Rauhankatu 3 C, 3. Krs
Hämeenlinna

Mistä hyvä olo syntyy? Huolenpidosta, puhtaudesta, välittämisestä, turvallisuudentunteesta ja muiden kunnioittamisesta.

Minulla on ollut onni opettaa useampi kurssi ja muutama koulutus tässä niin rakkautta kuin ryhtiäkin huokuvassa joogakeskuksessa. Sydämeni on kotiutunut tänne siitä syystä, että salin ympärilläkin kaikesta on huolehdittu niin suurella anteliaisuudella ja ilolla.

Tässä joogakeskuksessa on kaikilla tervetullut ja turvallinen olo. Täällä on sekä vuosisataista juurevuutta että nykyhetken kuplivuutta, joka syntyy selkeydestä ja tietoisesta läsnäolosta.

Joogakeskuksessa on tarjolla majoitusta kauempaa tuleville. Siitä voit tiedustella Katja Hietaselta: katja@taitavamieli.fi

Koulutukseen hakeminen

Koulutukseen osallistumiseen edellytyksenä on ashtangajoogan alkeisharjoituksen tunteminen. Sen lisäksi on tärkeää omata sen verran harjoittelutaustaa, että on jo saanut ymmärrystä harjoituksen erilaisista vaikutuksista. Jos näiden lisäksi on vielä vahva kiinnostus joogaharjoittelua ja joogafilosofiaa kohtaan, osallistujalla on hyvät edellytykset saada välineet kehittää ymmärrystään itsestä, ihmisyydestä ja joogasta koko loppuelämän ajan.

Täytä ilmoittautumislomake tältä sivulta. Lähetä ilmoittautumisen yhteydessä tai viimeistään 1.6.2024 hakemus sähköpostin liitteenä anne@annenuotio.com. Kerro siinä vapaasti, miksi haluat osallistua koulutukseen. Voit samalla avata oman henkisen etsintäsi ydinkohtia ja valaista myös sitä, millaisia asioita haluat itsessäsi kohdata ja mitä työstää koulutuksen aikana. Näiden asioiden ennalta pohtiminen valmistaa erinomaisesti tähän puolitoistavuotiseen syväsukellukseen.

Koulutukseen otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä 20 opiskelijaa. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 1.6.2024.

Tutkinto
Jokainen kurssilainen toimii Annen avustajana ainakin kahdessa āsanaharjoituksessa. Toisena vuonna jokainen vetää ohjatusti osan harjoituksesta muille. Tämän lisäksi harjoitellaan jooganidran ja chantingin ohjaamista ryhmälle.

Opetus on kokonaan lähiopetusta. Jos jostain syystä joutuu olemaan poissa, on mahdollista seurata opetusta verkkoyhteydellä. Myös opetuksen videointi onnistuu näissä erityistilanteissa. Poissaolosta tehdään korvaava kirjallinen työ.

Koulutuksen päätteeksi opiskelija tutkii jotain jooga-aihetta kirjoitelmassa, jonka pituus on 3-6 sivua.

Arviointi
Osallistuja saa diplomin lisäksi henkilökohtaista palautetta sekä opiskelusta että tutkielmasta. Koulutuksen aikaisesta opiskelusta Anne antaa palautetta kommunikaation, ryhmässä olemisen ja joogaopettajuuden näkökulmasta.

Hinta ja maksutiedot

Koulutuksen hinta on 4200€. Se maksetaan joko kerralla etukäteen tai jakautuen ennakkomaksuun ja 18 kuukausierään.

Jos maksaa kuukausierissä, niin maksut jakautuvat seuraavasti:
600€ 1.7.2024 mennessä. Sen jälkeen 31.8.2024 alkaen 200€ joka kuukauden viimeinen päivä 31.1.2026 asti.

Maksun saaja: Anne Nuotio
Tili: FI46 1021 3500 0769 78
Viite: 2493

Kurssiehdot
Kurssilainen sitoutuu maksamaan puolet koulutuksesta myös keskeyttämistapauksissa. Koulutuksen puolivälin jälkeen (13.7.2025) kurssilainen sitoutuu maksamaan koko koulutuksen.

Peruuttaminen – Joogaharjoittelu on tutkimista ja kasvua. Joskus tutkiva asenne johtaa uuden löytämiseen ja oman identiteetin kriisiin. Kriisit voivat olla psykologisia, mutta myös pelkästään energiatason tapahtumia. Kun ihminen kohtaa uudenlaisen kriisin, hän voi pelästyä ja ehkä haluta lopettaa harjoittelun tai koulutuksen. Näissä tilanteissa on hyvä rauhassa keskustella Annen kanssa sen sijaan, että hätiköidysti tekisi päätöksen jättää koulutus kesken.

Koulutuksen poissaoloja voi korvata esimerkiksi kirjoitustyöllä ja opiskelun aukkoja voi paikata mahdollisuuksien mukaan jossain toisessa Annen koulutuksessa.

Lähde löytöretkelle omaan laajuuteesi, syvyyteesi ja ainutlaatuisuuteesi!

    Sitoudun kurssiehtoihin:
    Kurssilainen sitoutuu maksamaan puolet koulutuksesta myös keskeyttämistapauksissa. Koulutuksen puolivälin jälkeen (13.7.2025) kurssilainen sitoutuu maksamaan koko koulutuksen.