Koulutukset

JOOGAKOULUTUKSET

JOOGAOPETTAJAKOULUTUKSET

13.9.2024-15.3.2026 | HÄMEENLINNA

JOOGAOPETTAJAKOULUTUS

Tämä koulutus jalostaa kykysi nähdä, kuulla, tuntea, aistia ja syvällisesti ymmärtää itseäsi ja toista ihmistä.

Rehellinen ja omannäköisesi kommunikaatio kirkastuu hyväntahtoisuuden ja luottamuksen ilmapiirissä.

Kun tulet totaalisesti omaksi itseksesi, alat elää mehevää elämää, josta puuttuu epävarmuus ja epäröinti. Ymmärrät rajojen asettamisen merkityksen. Herkkä kehosi kertoo sinulle, missä rajat kulkevat.

6.9.2024 – 3.8.2025 | HÄMEENLINNA

JOOGAOPETTAJIEN LISÄKOULUTUS

Tämä koulutus on suunnattu niille Annen joogaopettajakoulutuksen käyneille, jotka haluavat keskittyä itsensä kuuntelemiseen yhteisesti luodussa hiljaisuudessa ja edelleen hienosäätää omaa harjoitteluaan.

Jokaisen oma harjoittelu on ohjauksen ja avustamisen perusta. Siksi myös tässä koulutuksessa on olennaista voida paneutua omaan harjoitteluun ja voida päästää irti muista asioista. Viikonloppujen on tarkoitus olla meditatiivisia ja hiljentymiseen kutsuvia kokonaisuuksia. Ohjelmassa on rentoutusta, meditaatiota ja chantingiä tukemassa asanaharjoituksen ydintä.

MUUT KOULUTUKSET

6.-10.5.2022 – 6/2024 | HÄMEENLINNA

BIODYNAAMINEN KRANIOSAKRAALITERAPIAKOULUTUS

Biodynaamisessa kraniosakraaliterapiassa työskennellään kehossa virtaavan hienovaraisen elämänenergian kanssa lempeällä ja kuuntelevalla kosketuksella. Hoitaja tukee hoidettavan hermoston itsesäätelyä, jotta uusi sisäinen tasapaino voi syntyä. Paino on hoidettavan terveydessä ja voimavaroissa. Tästä seuraa hoidettavalle syvä levollisuuden tunne ja hänen yhteytensä omaan itseen voimistuu.

2024 – 2026 | HÄMEENLINNA

BIODYNAAMINEN KRANIOSAKRAALITERAPIAKOULUTUS

Biodynaamisessa kraniosakraaliterapiassa työskennellään kehossa virtaavan hienovaraisen elämänenergian kanssa lempeällä ja kuuntelevalla kosketuksella. Hoitaja tukee hoidettavan hermoston itsesäätelyä, jotta uusi sisäinen tasapaino voi syntyä. Paino on hoidettavan terveydessä ja voimavaroissa. Tästä seuraa hoidettavalle syvä levollisuuden tunne ja hänen yhteytensä omaan itseen voimistuu.

Menneet koulutukset

12.1.2023-16.6.2024 | HÄMEENLINNA

JOOGAOPETTAJAKOULUTUS

Tämä koulutus jalostaa kykysi nähdä, kuulla, tuntea, aistia ja syvällisesti ymmärtää itseäsi ja toista ihmistä. Rehellinen ja omannäköisesi kommunikaatio kirkastuu hyväntahtoisuuden ja luottamuksen ilmapiirissä.

29.9.2023 – 26.5.2024 | HÄMEENLINNA

SAKRAALIJOOGAKOULUTUS

Sakraalijoogan opiskelu tarkoittaa tietoisuuden muutosta materiaaliselta tasolta värähtelytasolle. Koulutuksessa kehollinen harjoitus ja kehollisten tuntemusten havainnointi ovat kuitenkin olennaisessa osassa. Niiden avulla päästään tasapainoiseen henkiseen tilaan, josta käsin tietoisuutta voidaan laajentaa.

5.5.2023 – 21.1.2024 | HÄMEENLINNA

SAKRAALIJOOGA JATKOKOULUTUS

Sakraalijoogan jatkokoulutus on tarkoitettu Sakraalijoogan peruskoulutuksen käyneille.

Sakraalijoogakoulutuksessa opiskellut asiat pysyvät mukana ohjelmassa ja
harjoittelu muuttuu vielä hienovaraisemmaksi. Keskittyminen omaan neutraaliin läsnäoloon saa vierelleen neutraalin, kuuntelevan ja hienovaraisen suhteen toiseen ihmiseen. Tutkimme, miten kaksi hermostoa, kaksi mieltä ja kaksi emotionaalista systeemiä harmonisoituu neutraalissa tilassa ja millaisia esteitä harmonisoitumiselle on…

14.10.2022-5.3.2023 | HÄMEENLINNA

JATKOKOULUTUS HÄMEENLINNAN OPETTAJAKOULUTUSRYHMÄLLE

Nämä koulutusviikonloput ovat jatkoa Hämeenlinnassa 2020-2022 pidetylle opettajakoulutukselle.

Kahden kerran kokonaisuuteen kuuluu asanaharjoitusten lisäksi jooganidraa, chantingia, pranayamaa ja istumameditaatiota. Pedagogiassa jatketaan asanoissa avustamisen harjoittelua ja yleisenä teemana on kommunikaatiotaidot. Paneudumme viestimisen sisällön selkeyteen ja myös kehon kieleen ja eleiden merkitykseen.

13.5.2022 – 8.1.2023 | HÄMEENLINNA

SAKRAALIJOOGAKOULUTUS

Sakraalijoogan opiskelu tarkoittaa tietoisuuden muutosta materiaaliselta tasolta värähtelytasolle. Koulutuksessa kehollinen harjoitus ja kehollisten tuntemusten havainnointi ovat kuitenkin olennaisessa osassa. Niiden avulla päästään tasapainoiseen henkiseen tilaan, josta käsin tietoisuutta voidaan laajentaa.

9.10.2020 – 30.9.2022 | HÄMEENLINNA

SAKRAALIJOOGA JATKOKOULUTUS

Sakraalijoogan jatkokoulutus on tarkoitettu Sakraalijoogan peruskoulutuksen käyneille.

Sakraalijoogakoulutuksessa opiskellut asiat pysyvät mukana ohjelmassa ja
harjoittelu muuttuu vielä hienovaraisemmaksi. Keskittyminen omaan neutraaliin läsnäoloon saa vierelleen neutraalin, kuuntelevan ja hienovaraisen suhteen toiseen ihmiseen. Tutkimme, miten kaksi hermostoa, kaksi mieltä ja kaksi emotionaalista systeemiä harmonisoituu neutraalissa tilassa ja millaisia esteitä harmonisoitumiselle on…

5.11.2021 – 22.5.2022 | HÄMEENLINNA

JOOGAKOULUTUS

Tämä neljän viikonlopun kokonaisuus edesauttaa säännöllisen asanaharjoittelun rakentamista osaksi omaa elämää.

Koulutus sisältää tutkiskelua asanoiden merkityksestä niin keholle kuin mielellekin ja harjoituksia kehon ymmärtämiseksi energiatasolla. Iso merkitys on erillisellä rentoutusharjoittelulla. Joogafilosofian opiskelu täydentää länsimaista ihmiskäsitystä ohjaamalla meitä tasapainoiseen elämään syvemmältä kuin mielestämme käsin.

2.7.2021- 10.4.2022 | HÄMEENLINNA

TANSSILLA JA MAALAUKSELLA OMAAN TOTUUTEESI

Kun olit lapsi, et ajatellut olevasi joku. Et ollut erillinen. Kun koit jotain, teit samantien. Aikuisena harkitset. Meillä jokaisella on muisto siitä, millaisia olimme ennen egon nousua hallitsemaan ja kontrolloimaan todellisia tunteitamme…

7.5.2021-13.3.2022 | HÄMEENLINNA

JATKOKOULUTUS TAMPEREEN
OPETTAJAKOULUTUSRYHMÄLLE

Neljän kerran kokonaisuuteen kuuluu asanaharjoitusten lisäksi jooganidraa, chantingia sekä kundaliinimeditaatiota ja istumismeditaatiota. Näiden lisäksi tutustutaan Family constellation -menetelmään, jonka avulla itseään voi ymmärtää paremmin energiatasolla ja osana sukuaan.

27.8.2020-20.3.2022 | HÄMEENLINNA

JOOGAOPETTAJAKOULUTUS

Tämä joogaopettajakoulutus on tarkoitettu kaikille niille, jotka haluavat rakentaa joogaharjoitustaan vahvalle tietopohjalle ja saada siihen herkkyyttä ja perinteen tarjoamaa syvyyttä. Ryhmässä opiskelu ja asioiden jakaminen antavat mahdollisuuden ymmärtää erilaisia joogakokemuksia ja takaavat näin laajan perspektiivin joogaharjoitteluun…

10.7.2020-14.3.2021 | JOENSUU

JOOGAKOULUTUS

Tämä neljän viikonlopun kokonaisuus edesauttaa säännöllisen
asanaharjoittelun rakentamista osaksi omaa elämää.

Koulutus sisältää tutkiskelua asanoiden merkityksestä niin keholle kuin
mielellekin ja harjoituksia kehon ymmärtämiseksi energiatasolla. Iso
merkitys on erillisellä rentoutusharjoittelulla…

4.9.2020 – 28.2.2021 | KOUVOLA

JOOGAKOULUTUS

Tämä neljän viikonlopun kokonaisuus edesauttaa säännöllisen
asanaharjoittelun rakentamista osaksi omaa elämää.

Koulutus sisältää tutkiskelua asanoiden merkityksestä niin keholle kuin
mielellekin ja harjoituksia kehon ymmärtämiseksi energiatasolla. Iso
merkitys on erillisellä rentoutusharjoittelulla. …

06.12.2018 – 08.11.2020 | TAMPERE

JOOGAOPETTAJAKOULUTUS

Tämä joogaopettajakoulutus on tarkoitettu kaikille niille, jotka haluavat rakentaa joogaharjoitustaan vahvalle tietopohjalle ja saada siihen herkkyyttä ja perinteen syvyyttä. Ryhmässä opiskelu ja asioiden jakaminen antavat mahdollisuuden ymmärtää erilaisia joogakokemuksia ja takaavat näin laajan perspektiivin joogaharjoitteluun. Koulutus antaa erinomaiset valmiudet omien joogaryhmien ohjaamiselle ashtangajoogaperinteen mukaisesti…

20.3.2020 – 31.5.2020 | KOUVOLA

JOOGAKOULUTUS, JATKO

Tämä kahden viikonlopun kokonaisuus on jatkoa neljän kerran koulutukselle.

Koulutus sisältää tutkiskelua asanoiden merkityksestä niin keholle kuin mielellekin ja harjoituksia kehon ymmärtämiseksi energiatasolla. Iso merkitys on erillisellä rentoutusharjoittelulla. Joogafilosofian opiskelu täydentää länsimaista ihmiskäsitystä ohjaamalla meitä tasapainoiseen elämään syvemmältä kuin mielestämme käsin…

02.08.2019 – 24.05.2020 | HÄMEENLINNA

SAKRAALIJOOGAKOULUTUS

Sakraalijoogan opiskelu tarkoittaa tietoisuuden muutosta materiaaliselta tasolta värähtelytasolle. Koulutuksessa kehollinen harjoitus ja kehollisten tuntemusten havainnointi ovat kuitenkin olennaisessa osassa. Niiden avulla päästään tasapainoiseen henkiseen tilaan, josta käsin voidaan tietoisuutta laajentaa…

26.7. 2019 – 16.2.2020 | KOUVOLA

JOOGAKOULUTUS

Tämä neljän viikonlopun kokonaisuus edesauttaa säännöllisen
asanaharjoittelun rakentamista osaksi omaa elämää.

Koulutus sisältää tutkiskelua asanoiden merkityksestä niin keholle kuin
mielellekin ja harjoituksia kehon ymmärtämiseksi energiatasolla. Iso
merkitys on erillisellä rentoutusharjoittelulla…

06.04.2018 – 15.09.2019
SAKRAALIJOOGAKOULUTUS HÄMEENLINNA

15.12.2017 – 07.04.2019
SAKRAALIJOOGAKOULUTUS TAMPERE