BIODYNAAMINEN KRANIOSAKRAALITERAPIAKOULUTUS -OHJELMA

Seminaari 1

Johdatus primäärihengitysjärjestelmään ja Elämän Hengen (Breath of Life) periaatteisiin.

 • Biodynaamisen kraniosakraaliterapian lähestymistavan historiaa
 • William Garner Sutherlandin esittämät perusperiaatteet
 • Elämän Henki -konsepti
 • Hoitajan Neutraali
 • Hoitajan fulkrumit ja läsnäolo
 • Sisäsyntyinen Terveys
 • Primäärihengitys
 • ”Tide”-ilmiöt (vuoroveden kaltainen rytminen vaihtelu)
 • Fluid body -käsite
 • Voimavaralähteet ja ”felt sense”
 • Stillness -kokemus

Seminaari 2

Energiakehon Neutraali sekä keskilinjan tunnistaminen

 • Neutraali: transformatiivinen prosessi
 • 3 rauhaan asettumisen olotilaa (3 neutraalia)
 • Biodynaamiset voimat
 • ”Potency” toiminnassa:
 • pitkittäinen ja lateraalinen aaltoliike
 • V-spread eli rytmisen vaihtelun suuntaaminen
 • luonnollisen kudoksissa tuntuvan tilan lisääntymisen tunnistaminen ja kehon nesteiden luonnollisen ilmauksen voimistumisen havainnointi
 • keskilinja – alkioajan prosessi
 • the fluid body ja the fluid tide (kehon kelluva olotila ja tässä olotilassa tapahtuva kehon nesteiden rytminen vastaus universaaleihin voimiin vuoroveden kaltaisena ilmiönä)
 • Primäärihengitys: mobiliteetin ja motiliteetin ilmeneminen
 • luiden ja pääkallon luiden keskinäinen rakenteellinen ja funktionaalinen suhde
 • johdatus sisäsyntyiseen hoito-ohjelmaan

Seminaari 3

Neutraali Tasapainon tilassa (State of Balance) – terapeuttinen lähestymistapa fluid bodyyn

 • luonnolliset fulkrumit ja ylimääräiset fulkrumit
 • biodynaamiset voimat ja biokineettiset voimat
 • kuolleet kohdat eli energiatukosten muodostamat tukipisteet
 • State of Balance ja Rollin Beckerin 3 vaihetta paranemisessa
 • State of Balance käytännön sovelluksena
 • faskioiden verkosto ja kehon tukikalvot (diaphragms)
 • selkärangan ja selkärangan nikamien dynamiikkaa
 • kaularanka ja takaraivo
 • atlas
 • axis -kolmiyhteys
 • autonomisen hermoston toiminta
 • dynaaminen hiljaisuus: CV4 -prosessi
 • laajenemisen pidentynyt vaihe
 • sisäsyntyinen hoito

Seminaari 4

Kallonpohja ja SSB-dynamiikka

 • kallonpohja
 • veriviemäreiden virtaavuuden helpottaminen
 • SSB (Spheno-occipital synchondrosis) – takaraivoluun ja kitaluun nivelkohta
 • kitaluun ja takaraivoluun välinen dynamiikka
 • ristiluu ja lantio – anatomia ja toiminta
 • ohimoluun ja alaleuanluun nivel
 • muuttuva ”potency”
 • dynaaminen hijlaisuus: EV4 -prosessi
 • havaintokentät
 • sisäinen hoitosuunnitelma

Seminaari 5

Pitkän aallon kenttä: viscerocranium (pääkallon etuosa ja kasvoluut)

 • pitkän aallon kenttä ja pitkä aalto
 • stomatognaattinen. järjestelmä (purentaelimistö) ja nielun (kurkkutorven) kaaret
 • viscerocraniumin dynamiikkaa
 • kitalaki ja kitaluu-maxilla-vannasluu-silmäkuoppa -kompleksi
 • vatsapuolen keskilinja
 • keskushermosto ja aivokammiot
 • sisäinen hoitosuunnitelma

Seminaari 6

Traumasta paraneminen pitkän aallon kentässä

 • anamneesi ja hoidettavan hoitoontulohaastattelu
 • pitkä aalto – trauman vastalääke
 • autonomisen hermoston aktivaatio ja säätely
 • trauman energeettisen ilmentymän ja paranemisen energeettisen ilmentymän integraatio
 • vuorovaikutus (polyvagaalisen teorian näkemys vuorovaikutuksen syntymisestä)
 • keskushermosto ja kolmiaivoteoria
 • kieli ja kommunikaatio
 • pitkä aalto ja energian sytyttämisprosessit
 • transmutaatio ja kentän täyttyminen (permeation)
 • sisäinen hoitosuunnitelma

Seminaari 7

Yhteenvetoa ja sertifiointi

 • kirjallinen koe
 • oman kirjallisen työn esittely
 • palautteet hoidoista
 • sisäisen hoitosuunnitelman ymmärtäminen
 • siirtymä käytännön hoitotyöhön
 • sertifiointi