Biodynaaminen kraniosakraaliterapia

Kuka tahansa, joka haluaa rentoutua, kuunnella kehonsa hienovaraisia viestejä ja tulla kuunnelluksi, voi tulla biodynaamiseen kraniosakraalihoitoon. Hoitoon tulemisen syyksi ei tarvita vaivoja tai sairautta, sillä syvällä läsnäolon tilalla on myös meditatiivisuutta voimistavia vaikutuksia.

BKS-terapian taustalla vaikuttaa ajatus, että kaikki sairaudet ovat epätasapainoa jollain ihmisen olemuksen osa-alueella ja tuo tasapaino voidaan palauttaa, kunhan päästään syvään hiljaisuuden olotilaan. Tässä olotilassa tapahtuu tuntuva muutos sekä mielessä että kehossa. Ihminen kelluu ajattomuuden tilassa.

Henkisessä ahdistuksessa on usein kyse siitä, että samat negatiiviset ajatukset ja tunteet ottavat ihmisestä vallan. BKS-hoidolla voidaan päästä kehollisesti kokemukseen, jossa ei ole lainkaan pelkoa. Tällöin hermosto alkaa suuntautua terveyttä kohti. Hoito toimii hermostolle muistutuksena siitä olemuksen puolesta, joka on aina ollut viaton ja vapaa.

Joskus epätasapainon syy on jäljitettävissä syntymään tai jopa sitä edeltävään aikaan. BKS-terapialla päästään yhteyteen kehon rakentumista ohjanneisiin energioihin ja voimiin. Nämä samat voimat ovat edelleen liikkeessä ja ohjaavat elimistöä jatkuvasti terveyttä kohti. Syntymässä tulleita traumoja on hoidettu BKS-terapialla hyvin tuloksin.

Hoito käytännössä

Biodynaaminen kraniosakraaliterapia on manuaalinen, ei-manipuloiva ja holistinen hoito, joka tehdään hoitopöydällä selinmakuulla. Hoidolla tuetaan kehon vitaalisuutta, vahvistetaan sen harmoniaa ja voimistetaan hoidettavan henkistä läsnäoloa.

Hoitaja pitää käsiä tietyssä kehon kohdassa ja siirtyy hoidon aikana muutaman kerran johonkin toiseen kehon kohtaan. Kädet kuuntelevat kaiken liikkeen takana olevaa hiljaisuutta yleensä jossain keskushermoston alueella, joskus myös jalkaterissä. Hoitajan yhteys sekä oman että hoidettavan kehon hiljaisuuteen nostaa myös hoidettavassa esiin tämän tason. Etualalle nousee siis rauha ja olemassaolon onni, kun kaikki ajatusten ja tunteiden aikaansaama liike etääntyy käsilläolevasta hetkestä.

BKS-terapiassa työskennellään yhteydessä aivo-selkäydinnesteen rytmin kanssa. Tämä neste, likvori, suojelee ja ravitsee keskushermostoa. Sen hienovarainen aaltoilu voidaan tuntea kaikissa kehon kudoksissa hengityksenomaisena energiavaihteluna. Kudokset laajenevat ja palaavat taas alkuasetelmaan. Mitä syvempi rauhan olotila ihmisellä hoidon aikana on, sitä huomaamattomammaksi käy liike ja hitaammaksi rytmi. Puhutaan vuorovedestä, pitkästä aallosta, sillä niin tämä olotilan muutos havaitaan ja koetaan.

Hoidon tunnelmasta

Hoito on aina kuuntelevaa ja tilaa antavaa. Hoitaja antaa läsnäolollaan hoidettavalle tilan kokea, muistaa ja tuntea. Näin keskushermosto voi työskennellä rauhassa oman syvän viisautensa ohjaamana. Hoitaja on neutraalissa tilassa eikä puutu siihen, mitä hoidettavassa tapahtuu. Hoitaja ei siis varsinaisesti hoida, vaan osallistuu käsilläolevaan hetkeen läsnäolollaan.

Hiljaisuudessa tehty hoito takaa sen, että mielen tasolta päästään yhteyteen kehon rytmien ja viestien kanssa.

Vaikutukset

Yleensä hoito vaikuttaa jo ensimmäisellä kerralla myönteisesti. Olossa on havaittavissa keveyttä, laajuutta, lämpöä ja syvyyttä. Monille tulee olo yhteydestä ja kuulumisesta tänne maailmaan. Joillekin korostuu elämän pyhyyden tunne. Keho tuntuu pehmeärajaiselta ja juurtuneelta, sydän vapaalta.

Jos hoitokertoja on useampi peräkkäin, vaikutukset ovat selvemmät. Hoidon tultua tutuksi hoitotapahtumasta jää pois kaikki jännitys ja se edesauttaa vielä syvempää rentoutumista. Monille hoidosta avautuu joskus koko elämän ajan etsitty ja kaivattu olotila: puhtaan rakkauden kokemus.

BKS-terapian taustaa

Biodynaamisen kraniosakraaliterapian (BKST) synty voidaan lukea amerikkalaisen osteopaatin, William Garner Sutherlandin oivallusten nimiin. Sutherland oli osteopatian perustajan, lääkäri Andrew Taylor Stillin oppilas. Sutherland ymmärsi, ettei paranemiseen monestikaan tarvita ulkopuolelta tulevaa voimaa, vaan tila, jossa ihmisen synnynnäiset parantavat voimat pääsevät liikkeelle.

Sutherland toi esille myös kallon luiden hengittävyyden merkityksen ihmisen kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille. Hän teki itselleen kokeita, joissa rajoitti kallon luiden liikkuvuutta ja sai huomata kokeen rajut, negatiiviset vaikutukset sekä mielialassaan että kehonsa voinnissa. Keskushermosto, joka sijoittuu kallon ja ristiluun välille, voi hyvin ainoastaan, kun koko tämä väli on yhteyksiltään katkeamaton ja toimii yhtenä yksikkönä joustavasti, ikään kuin hengittäen. Ja toisinpäin, jos jollain alueella on häiriöitä, ne heijastuvat muualle tällä välillä. Näin ollen esimerkiksi päänsäryt voivat johtua lantion ristiluun jännittyneisyydestä tai sen virheasennosta.

Syntymässä kallon luut puristuvat kasaan ja parhaimmillaan palautuvat sitten omille paikoilleen. Syntymässä voi kallon luustoon kuitenkin jäädä puristusta ja epätasapainoa, jonka vaikutukset voivat tuntua koko elämän ajan. Jos luiden suhteet toisiinsa ovat epätasapainossa, vaikuttaa se keskushermoston toimintaan ja koko muun fyysisen kehon järjestäytymiseen. Tällainen epätasapaino voi vaikuttaa voimakkaasti myös henkiseen olotilaan. Ihminen voi tuntea olonsa masentuneeksi ilman mitään ulkoista syytä, kun elinvoima ei pääse vapaasti virtaamaan. Sutherlandin näkemyksen mukaan luun puristuneisuus joko kitaluussa, takaraivonluussa tai ristiluussa on yksi masennuksen syy.

Oma taustani hoitajana

Olen käynyt Biodynaamisen kraniosakraalikoulutuksen Etelä-Ranskassa vuosina 2014-2017 Marga Berrin ja Agàta Holligerin johdolla. Sittemmin olen tehnyt hoitoja säännöllisesti Ranskassa ja Suomessa.

Biodynaamiseen hoitoperinteeseen on viime vuosikymmeninä sisällytetty aineksia myös muista perinteistä. Opiskeluun sisältyikin traumatietoutta ja Peter Levinen Somatic Experiencing -menetelmään paneutumista. Sen lisäksi olennainen osa koulutusta käsitti omakohtaisen kokemuksen Eugene Gendlinin Felt sense -prosessista ja sen valjastamisen työvälineeksi. Käytännön harjoitteiden ohella luen jatkuvasti traumakirjallisuutta ja neuroplastisuutta käsitteleviä teoksia.

Valmistuttuani toimin Marga Berrin assistenttina toisessa kaksivuotisessa koulutuksessa. Siinä minulla oli mahdollisuus ymmärtää, mitä on ”tilan kannatteleminen”. Sain kehittyä tässä roolissa samalla kun sain seurata opiskelijoiden avautumista omalle herkkyydelleen. Siten näin, miten asteittainen muutos tietoisuudessa tapahtuu. Tällä hetkellä toimin Agàta Holligerin assistenttina Hämeenlinnassa käynnissä olevassa koulutuksessa.

Hoitajana olen enemmän tyyppiä ”jalat maassa” kuin ”pää pilvissä”. Uskon, että juurevuuteni antaa hoidettavalle turvallisuuden tunteen, jonka tuella tämän myötäsyntyiset parantavat voimat lähtevät liikkeelle. Minun on yhtä lailla helppo olla auki ajattomuuteen ja näin antaa hoidettavalle niin paljon tilaa kuin tarvitaan.

Oma päivittäinen jooga- ja meditaatioharjoitteluni tekevät hoitotyöstä itselleni helppoa. Ne ovat pitkälti samaa jatkumoa, onhan kyse toisaalta energian aistimisesta, mutta myös hiljaisen tilan syvenemisestä sekä mielen että kehon tasolla. Minun on helppo olla keskittyneessä ja läsnäolevassa tilassa.

Olen opiskellut vitaalishiatsun auttajan-tutkinnon Jukka-Pekka Liljan johdolla vuonna 2000. Sen lisäksi olen ReiKi Master (2001-2012). Kiinnostukseni mielen, kehon, hengityksen, energian ja jumalallisen hengen yhteyksiä kohtaan edelleen vain kasvaa. Hoitotyössä koen olevani oikeassa paikassa. Kanavana rakkaudelle.

Olen myös kansainvälisen instituutin International Institute for Craniosacral Balancing valtuuttama terapeutti.

PALAUTTEITA

”Annen tekemästä hoidosta jäi todella rentoutunut olo. En ole koskaan tavannut ketään niin rauhallista ihmistä kuin Anne. Stressitaso laski ja tunsin itseni tasapainoisemmaksi.”

Sonja Saira

”Hei Anne ja kiitos vielä hoidosta, joka on edelleen jatkuvasti mielessäni. Se muutti ajatteluani ja teen päivittäin tietoisesti asioita, joilla vahvistan terveyttäni, sen sijaan, että yritän vain kestää monen sairauden aiheuttamaa oireilua. Hoito oli muutoinkin ehdottomasti vaikuttavin, missä olen ollut.”

Kirsi Siukola

”Annen läsnäolo on niin tasapainoista ja rauhoittavaa, että se suorastaan kutsuu hoidettavan kehoa päästämään irti ja antautumaan kannateltavaksi. Annen hoidoissa olen kokenut sen miten elämän voima voi ravita kehoa, mieltä ja sielua.”

Pirita Vuorinen