Biodynaaminen kraniosakraaliterapia

Kenelle?

Kuka tahansa, joka haluaa rentoutua, kuunnella kehonsa hienovaraisia viestejä ja tulla kuunnelluksi, voi tulla biodynaamiseen kraniosakraalihoitoon. Hoitoon tulemisen syyksi ei tarvita vaivoja tai sairautta, sillä syvällä läsnäolon tilalla on myös meditatiivisuutta voimistavia vaikutuksia.

BKS-terapian taustalla vaikuttaa ajatus, että kaikki sairaudet ovat epätasapainoa jollain ihmisen olemuksen osa-alueella ja tuo tasapaino voidaan palauttaa, kunhan päästään syvään hiljaisuuden olotilaan. Tässä kyseisessä olotilassa tapahtuu selkeä muutos sekä kehossa että mielessä. Ihminen ikään kuin kelluu.

Henkisessä ahdistuksessa on usein kyse siitä, että samat negatiiviset ajatukset ja siten samat negatiiviset tunteet ottavat ihmisestä vallan. BKS-hoidolla voidaan päästä kehollisesti kokemukseen, jossa ei ole lainkaan pelkoa. Tällöin mieli kevenee ja hermosto alkaa suuntautua terveyttä kohti. Hoito toimii hermostolle muistutuksena paratiisillisesta olotilasta ja siitä olemuksen puolesta, joka on aina ollut viaton ja vapaa.

Joskus epätasapainon syy on jäljitettävissä syntymään tai jopa sitä edeltävään aikaan. BKS-terapialla päästään yhteyteen kehomme rakentumista ohjanneisiin energioihin ja elämänvoimiin. Nämä samat voimat ovat edelleen liikkeessä ja ohjaavat elimistöämme jatkuvasti terveyttä kohti. Syntymässä tulleita traumoja on hoidettu BKS-terapialla hyvin tuloksin.

Hoito käytännössä

BKS-hoito on holistinen, manuaalinen, ei-manipuloiva metodi, joka tehdään hoitopöydällä selinmakuulla. Hoidolla tuetaan kehon vitaalisuutta, vahvistetaan sen harmoniaa ja voimistetaan ihmisen henkistä läsnäoloa.

Hoitaja pitää käsiä tietyssä kehon kohdassa ja siirtyy hoidon aikana muutaman kerran johonkin toiseen kehon kohtaan. Kädet kuuntelevat kaiken liikkeen takana olevaa hiljaisuutta yleensä jossain keskushermoston alueella, joskus myös jalkaterissä. Hoitajan yhteys sekä oman että hoidettavan kehon hiljaisuuteen nostaa myös hoidettavassa esiin tämän tason. Etualalle nousee siis rauha ja olemassaolon onni, kun kaikki ajatusten ja tunteiden aikaansaama liike etääntyy käsilläolevasta hetkestä.

BKS-terapiassa työskennellään yhteydessä aivo-selkäydinnesteen rytmin kanssa. Tämä neste, likvori, suojelee ja ravitsee keskushermostoa. Sen hienovarainen liike voidaan tuntea kaikissa kehon kudoksissa hengityksenomaisena energiavaihteluna. Kudokset laajenevat ja palaavat taas alkuasetelmaan. Mitä syvempi rauhan olotila ihmisellä hoidon aikana on, sitä huomaamattomammaksi käy liike ja pidemmäksi rytmi. Puhutaan vuorovedestä, pitkästä aallosta, sillä niin tämä olotilan muutos havaitaan ja koetaan.

Hoidon tunnelmasta

Hoito on aina kuuntelevaa ja tilaa antavaa. Hoitaja on läsnäolollaan antamassa hoidettavalle tilan kokea, muistaa ja tuntea ja keskushermostolle työskennellä omalla tavallaan. Hoitaja on neutraalissa tilassa eikä puutu siihen, mitä hoidettavassa tapahtuu. Hoitaja ei siis hoida, vaan osallistuu tapahtumaan hyväksyvällä läsnäolollaan.

Hiljaisuudessa tehty hoito takaa sen, että päästään mielen tasolta yhteyteen kehon rytmien ja viestien kanssa.

Vaikutukset

Yleensä hoito vaikuttaa jo ensimmäisellä kerralla myönteisesti. Olossa on havaittavissa keveyttä, laajuutta ja usein myös syvyyttä. Monille tulee olo yhteydestä ja kuulumisesta tänne maailmaan. Joillekin korostuu elämän pyhyyden tunne. Keho tuntuu pehmeärajaiselta ja juurtuneelta, sydän vapaalta.

Jos hoitokertoja ottaa peräkkäin useamman, vaikutukset ovat selvemmät. Hoidon tultua tutuksi, hoitotapahtumasta jää pois kaikki jännitys ja se edesauttaa vielä syvempää rentoutumista. Tämä puolestaan takaa suuremmat mahdollisuudet hyvinvoinnille.

BKS-terapian taustaa

Biodynaamisen kraniosakraaliterapian (BKST) synty voidaan lukea amerikkalaisen osteopaatin, William Garner Sutherlandin oivallusten nimiin. Sutherland oli osteopatian perustajan, lääkäri Andrew Taylor Stillin oppilas. Sutherland ymmärsi, ettei paranemiseen monestikaan tarvita ulkopuolelta tulevaa voimaa, vaan tila, jossa ihmisen synnynnäiset parantavat voimat pääsevät liikkeelle.

Sutherland toi esille myös kallon luiden hengittävyyden merkityksen ihmisen kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille. Hän teki itselleen kokeita, joissa rajoitti kallon luiden liikkuvuutta ja sai huomata kokeen rajut, negatiiviset vaikutukset sekä mielialassaan että kehonsa voinnissa. Keskushermosto, joka sijoittuu kallon ja ristiluun välille, voi hyvin ainoastaan, kun koko tämä väli on yhteyksiltään katkeamaton ja toimii yhtenä yksikkönä joustavasti, ikään kuin hengittäen. Ja toisinpäin, jos jollain alueella on häiriöitä, ne heijastuvat muualle tällä välillä. Näin ollen esimerkiksi päänsäryt voivat johtua lantion ristiluun jännittyneisyydestä tai sen virheasennosta.

Syntymässä kallon luut puristuvat kasaan ja parhaimmillaan palautuvat sitten omille paikoilleen. Syntymässä voi kallon luustoon kuitenkin jäädä puristusta ja epätasapainoa, jonka vaikutukset voivat tuntua koko elämän ajan. Jos luiden suhteet toisiinsa ovat epätasapainossa, vaikuttaa se keskushermoston toimintaan ja koko muun fyysisen kehon järjestäytymiseen. Tällainen epätasapaino voi vaikuttaa voimakkaasti myös henkiseen olotilaan. Ihminen voi tuntea olonsa masentuneeksi ilman mitään ulkoista syytä, kun elinvoima ei pääse vapaasti virtaamaan. Sutherlandin näkemyksen mukaan luun puristuneisuus joko kitaluussa, takaraivonluussa tai ristiluussa on yksi masennuksen syy.

PALAUTE

”Hei Anne ja kiitos vielä hoidosta, joka on edelleen jatkuvasti mielessäni.

Se muutti ajatteluani ja teen päivittäin tietoisesti asioita, joilla vahvistan terveyttäni, sen sijaan, että yritän vain kestää monen sairauden aiheuttamaa oireilua. Hoito oli muutoinkin ehdottomasti vaikuttavin, missä olen ollut.”

– Kirsi Siukola