Joogaopettajakoulutus

Tämä joogaopettajakoulutus on tarkoitettu kaikille niille, jotka haluavat rakentaa joogaharjoitustaan vahvalle tietopohjalle ja saada siihen herkkyyttä ja perinteen syvyyttä. Ryhmässä opiskelu ja asioiden jakaminen antavat mahdollisuuden ymmärtää erilaisia joogakokemuksia ja takaavat näin laajan perspektiivin joogaharjoitteluun. Koulutus antaa erinomaiset valmiudet omien joogaryhmien ohjaamiselle ashtangajoogaperinteen mukaisesti.

Reilun kahden vuoden aikana tapahtuvaan opiskeluun kuuluu āsanaharjoittelun lisäksi kehon ymmärtäminen syvähenkisen elämän instrumenttina, hengityksen ja energian hienovarainen säätely, selkeän ja vastuullisen kommunikaation kehittäminen, sekä toisen ihmisen ohjaaminen fyysisesti ja henkisesti.

Opiskeltavia asioita heijastellaan Patañjalin Yoga sūtra -tekstin olennaisimpiin kohtiin sekä itsenäisesti että ryhmässä. Kyseisen tekstin opiskelu sisältää myös chantingiä eli tekstin melodista ja meditatiivista ääneen lausumista. Kokonaisuuteen kuuluu myös jooganidra-harjoituksia sekä anatomiaa ja fysiologiaa. Āsanoiden tekninen opiskelu on pääasiassa syventymistä hengityksen, painovoiman ja rentouden tutkimiseen, näiden käytön oivaltamista ja niiden harmonista yhdistymistä kehossa. Ohjattuja rentoutusharjoituksia on kaikkina koulutuspäivinä.

Koulutuksessa paneudutaan ihmisen moniin eri puoliin ja kerroksiin. Tämä tarjoaa osallistujille mahdollisuuden pitkäaikaiseen ryhmässä tapahtuvaan itsetutkiskeluun. Kurssin ohjelma on sisällöltään meditatiivinen ja terapeuttinen ja mahdollistaa siten eri tasoilla ilmenevien tukosten työstämisen. Omakohtainen syväluotaava joogakokemus ja kyky omien inhimillisten tunteiden jakamiseen on pohja muiden ihmisten ohjaamiselle. Pääpaino on oman todellisen herkkyyden ja sydämestä lähtevässä totuuden tunnistamisessa. Kun emotionaaliset ja energeettiset rajat täsmentyvät ja kirkastuvat, jokainen löytää voimavaransa ja luovuus pääsee esiin. Tästä olotilasta lähtee mahdollisuus kasvaa täyteen potentiaaliinsa.

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

200 tuntia

OMA HARJOITTELU 132 h

Āsanaharjoitus 60 h
Kehotyöskentely 25 h
Prāṇa-työskentely ja meditatiivisuuden kehittäminen 8 h
Jooganidra 15 h
Chanting 10 h
Joogafilosofia 15 h

ASHTANGAJOOGAPERINNE 9 h

ANATOMIA JA FYSIOLOGIA 6 h
(Pauli Nevalainen – osteopaatti, luontaisterapeutti, shiatsuterapeutti, hieroja, akupunktiohoitaja, ashtangajoogaopettaja)

PEDAGOGIA
Psykologiset kysymykset 10 h
Harjoituksen avustaminen 32 h

KYSYMYKSIÄ JA VAPAATA POHDINTAA 10 h

PAIKKA

Tampereen Om Yoga -koulu

AIKATAULUT

2018

1) 6.-9.12. (4 pv) 25 h

2019

2) 1.-3.2. 19 h
3) 18.-21.4. (4 pv) 25 h
4) 12.-14.7. 19 h
5) 20.-22.9. 19 h
6) 6.-8.12. 19 h

2020

7) 6.-8.3. 18,5 h
8) 15.-17.5. 18,5 h
9) 21.-23.8. 18,5 h
10) 6.-8.11. 18,5 h

* = 18,5 h
Pe 9-11, 12-16.30
La 9-11, 12-16
Su 9-11, 12-16

** = 19 h
Pe 9-11, 12-16.30
La 9-11, 12-16.30
Su 9-11, 12-16

*** = 25 h
To 9-11, 12-16.30
Pe 9-11, 12-16.30
La 9-11, 12-16
Su 9-11, 12-16

* = kolmipäiväinen viikonloppu, 18,5 h.
** = kolmipäiväinen viikonloppu, 19 h.
*** = nelipäiväinen viikonloppu, 25h.

Viikonloput ovat erilaisia kestoltaan.

ILMOITTAUTUMINEN:

Koulutukseen hakeminen
Koulutukseen osallistumiseksi on tärkeää omata harjoittelutaustaa, jonka avulla ymmärtää harjoituksen erilaisia vaikutuksia.

Lähetä hakemus sähköpostin liiteenä, jossa kerrot vapaasti, miksi haluat osallistua koulutukseen. Voit samalla avata oman henkisen etsintäsi ydinkohtia ja valaista myös sitä, millaisia asioita ajattelet työstäväsi koulutuksessa. Näiden asioiden pohtiminen ennalta on hyvää valmistautumista koulutukseen.

Koulutukseen otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä 20 opiskelijaa. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 30.9.2018.

Tutkinto
Jokainen kurssilainen toimii toisena vuotena Annen avustajana ainakin kahdessa āsanaharjoituksessa ja vetää osan harjoituksesta muille. Tämän lisäksi harjoitellaan jooganidran ja chantingin ohjaamista ryhmälle. Koulutuksen päätteeksi opiskelija tutkii jotain jooga-aihetta kirjoitelmassa, jonka pituus on 3-6 sivua.

Arviointi
Anne antaa diplomin lisäksi henkilökohtaista palautetta sekä opiskelusta että tutkielmasta.

Hinnat
1) 3800€ koko koulutus kertamaksuna 1.11.2018 mennessä.
2) 4200€. Ennakkomaksu 600€ 1.11.2018 + 200€/kk alkaen 31.1.2019 joka kuun viimeinen päivä 30.6.2020 saakka.

Maksutiedot
Maksun saaja: Anne Nuotio
Tili: FI46 1021 3500 0769 78
Viite: 1 811 65

Kurssiehdot
Kurssilainen sitoutuu maksamaan puolet koulutuksesta myös keskeyttämistapauksissa. Koulutuksen puolivälin jälkeen kurssilainen sitoutuu maksamaan koko koulutuksen.

Koulutuksen poissaoloja voi korvata esimerkiksi kirjoitustyöllä ja opiskelun aukkoja voi paikata mahdollisuuksien mukaan jossain toisessa Annen koulutuksessa.

Lähde löytöretkelle omaan laajuuteesi, syvyyteesi ja ainutlaatuisuuteesi!

    Sitoudun kurssiehtoihin