TASAPAINOA BIODYNAAMISESTA HOITOPERINTEESTÄ – VERKKOKURSSI

Tällä kurssilla esittelen biodynaamista filosofiaa sekä joitakin biodynaamisen hoitotradition käsitteitä. Tuon näitä käsitteitä joogaharjoittelun rinnalle sekä kerron, mitä iloa niiden soveltamisesta voi olla elämässä yleensä.

Kurssi sisältää esittelyvideon lisäksi kahdeksan muuta videota, joiden aiheet ovat

Breath of Life
Neutraali
Fulkrumit
Terveys
Turvallisuudentunne
Healing
Kielenkäytön merkitys
Haltioituminen