Vahva naiseus -verkkokurssi

Lähde matkalle kohti täydempää naiseutta!

Vahva naiseus on

* itsensä täydellistä kunnioittamista
* omien ajatustensa aitoa ilmaisua
* maskuliini- ja feminiinienergioiden tasapainoa

Se ilmenee

* vapautuneena kehollisuutena
* rikkaana ja henkisenä seksuaalisuutena
* rajojen selkeytenä vuorovaikutustilanteissa

Verkkokurssimme on suunniteltu rikastuttamaan jokaisen naisen elämää. Naiseuden moniulotteisuus voi loistaa täydellisesti vain, kun kaikki osa-alueet ovat tiedostettuja ja tasapainossa.

Kurssilla käsitellään tiiviisti ja käytännönläheisesti seuraavia teemoja: kiltin tytön syndrooma, vuorovaikutus, itseilmaisu, kehollisuus, omanarvontunto ja seksuaalisuus.

Jokaisen videon yhteydessä on harjoitus, jonka voi tehdä arjessa tai aloittaa mielikuvaharjoituksena.

1) Kiltin tytön syndrooma

Tällä videolla kuulet siitä, mitä haittaa liiallisesta kiltteydestä ja hyväksynnän hakemisesta ulkopuolelta on naiseudellesi. Saat käytännön vinkkejä muutoksen tekemiseen.

Videot ja kurssitehtävät aukeavat kurssin ostaneille.

2) Vuorovaikutus

Tällä videolla pohditaan, miten vuorovaikutuksessa tulee esiin omat rajat, tarpeet ja tunteet. Videolla avataan myös maskuliini- ja feminiinienergian ilmenemistä vuorovaikutustilanteissa. Saat työkaluja oman vuorovaikutuksesi havainnointiin ja sen selkeyttämiseen.

Videot ja kurssitehtävät aukeavat kurssin ostaneille.

3) Itseilmaisu

Tällä videolla kuulet autenttiseen itseilmaisuun vaikuttavista tekijöistä. Ymmärrät, miten itse saatat rajoittaa itseäsi. Tulet tietoiseksi omasta vastuustasi ilmaista itseäsi aidosti.

Videot ja kurssitehtävät aukeavat kurssin ostaneille.

4) Kehollisuus

Tämä video avaa käsitystä kehollisuudesta tuntevan kehon kautta olemisena tässä maailmassa. Opit kehossa olemisen tärkeydestä hyvinvointiisi liittyen.

Videot ja kurssitehtävät aukeavat kurssin ostaneille.

5) Omanarvontunto

Tällä videolla omanarvontuntoa lähestytään itsetuntemuksen kautta. Mitä paremmin olet sinut itsesi kanssa, sitä tukevammin tunnet seisovasi omilla jaloillasi elämässä. Omanarvontuntoa ei tällöin ole tarpeen pönkittää ulkoisilla asioilla.

Videot ja kurssitehtävät aukeavat kurssin ostaneille.

6) Seksuaalisuus

Tällä videolla lähestytään naisen seksuaalisuutta holistisesti. Puhumme seksuaalienergian eli elämänenergian vapaasta virtauksesta ja sen vapauttavasta ja elävöittävästä vaikutuksesta.

Videot ja kurssitehtävät aukeavat kurssin ostaneille.

Bonus 1: Ajatuksia tanssin voimasta

Videot ja kurssitehtävät aukeavat kurssin ostaneille.

Bonus 2: Annen ja Piritan tanssia

Videot ja kurssitehtävät aukeavat kurssin ostaneille.